Privacy Policy van DoubleFOnline.nl

Definities

  1. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffend het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
  2. Privacybeleid: dit privacybeleid
  3. Double F Online: de besloten vennootschap Double F Cosmetica gevestigd te Barneveld (3771 NA) aan de Energieweg 4, tevens handelend onder de naam Doublefonline.nl
  4. Website: de Website onder www.doublefonline.nl

 

Algemeen

Double F Online respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de door u aan ons verschafte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Double F Online uw persoonsgegevens verwerkt.

De door Double F Online verwerkte persoonsgegevens zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens.

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Double F Online verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan Double F Online heeft doorgegeven, een bestelling bij Double F Online plaatst, doordat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Double F Online, of doordat u zich heeft ingeschreven voor een prijsvraag of actie.  

 

Doelstelling verzamelde gegevens

Double F Online gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt:

• Als u Double F Online om informatie over haar diensten en producten verzoekt, verwerkt Double F Online de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

• Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden  en  de bestelling af te handelen.

• Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de Website personaliseren.

• Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief en u Double F Online derhalve uitdrukkelijke toestemming heeft verleend u een nieuwsbrief te sturen, dan zal Double F Online de persoonsgegevens gebruiken om u de nieuwsbrief toe te zenden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De toestemming kunt u ook altijd intrekken door een e-mail te sturen naar: info@doublefonline.nl. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

• Gegevens over het gebruik van onze Website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

• Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht om bijdragen, die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren.

• Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij o.a. uw naam, adres en
e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

 

Minderjarigen

In sommige gevallen vraagt Double F Online expliciet toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Indien u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming van uw ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens aan Double F Online te verstrekken. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Double F Online verstrekte persoonsgegevens aanpassen of verwijderen.

 

Doorgifte aan derden

Double F Online zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

-       de doorgifte geschiedt aan de door Double F Online voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Double F Online een overeenkomst heeft gesloten die erop toe ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

-       Double F Online op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens aan bevoegde instanties door te geven. 

 

Cookies

Double F Online maakt op deze Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Double F Online gebruikt cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze Website te vergemakkelijken en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies via uw browser uitzetten, maar dit kan het functioneren van onze Website negatief beïnvloeden.  

Verder plaatst Double F Online cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel van uw online gedrag op te bouwen. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dienen alleen om advertenties op uw profiel af te stemmen zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn.

U kunt als enige de cookies weer verwijderen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om  inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en heeft u het recht om gegevensoverdracht te verzoeken conform de AVG.

Indien u van een van de rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over dit Privacybeleid kunt u Double F Online bereiken via :

Double F Online
Energieweg 4
3771NA Barneveld
info@doublefonline.nl
Telefoonnummer: 085-4858558

Mocht u van mening zijn dat Double F Online uw verzoek niet juist heeft afgehandeld, dan wel uw rechten uit hoofde van dit Privacybeleid niet juist heeft behartigd, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Double F Online bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van de duur van de bij het product of dienst behorende service, tenzij Double F Online op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Beveiliging

Double F Online heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

Double F Online behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Double F Online adviseert u dan ook regelmatig op de pagina van haar Website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidig privacybeleid is bijgewerkt op 01 maart 2022.

 

Lijst met cookies

In onderstaande tabel vindt u de lijst met cookies waarvan onze webwinkel gebruik maakt en welke informatie hierin wordt opgeslagen.

COOKIE naam: COOKIE omschrijving:
CART Nummer met uw winkelwagen, zodat de webwinkel de producten die wilt aanschaffen hierin kan opslaan.
CATEGORY_INFO Slaat categorie informatie op van de pagina, zodat de pagina's sneller worden geladen.
COMPARE Producten die u wenst te vergelijken.
CURRENCY Uw voorkeurs munteenheid (Euro)
CUSTOMER Een versleutelde versie van uw klantnummer.
CUSTOMER_AUTH Slaat op of u bent aangemeld in de webwinkel.
CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van het klantengroepsnummer waartoe u behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat klantsegment nummer op.
EXTERNAL_NO_CACHE Slaat op of het cachen van de pagina is ingeschakeld.
FRONTEND Uw sessie nummer op de server.
GUEST-VIEW Staat gasten toe hun gegevens te wijzigen.
LAST_CATEGORY De laatste productcategorie die u bezocht.
LAST_PRODUCT Het laatste product dat u bekeek.
NEWMESSAGE Geeft aan of er een nieuw bericht is ontvangen.
NO_CACHE Geeft aan of er gebruik gemaakt mag worden van een cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagen als u daarom vraagt.
POLL Het nummer van polls waarop u recentelijk heeft gestemd.
POLLN Informatie over de polls waarop u heeft gestemd.
RECENTLYCOMPARED De producten die u recentelijk heeft vergeleken.
STF Informatie over de producten die u naar vrienden heeft gestuurd.
STORE De taalinstelling van de website.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of u cookies wenst toe te staan.
VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die u recentelijk heeft bekeken.
WISHLIST Een versleutelde lijst met producten die u op uw wensenlijst heeft geplaatst.
WISHLIST_CNT Het aantal producten dat u op uw wensenlijst heeft geplaatst.

 

Google Analytics

Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). De onderstaande cookies bevatten informatie over uw gebruik van deze website en worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce).

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website‑ en internetgebruik aan ons te leveren. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

COOKIE naam: COOKIE omschrijving:
__utma__utmb__utmc__utmz

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website bezoeken/gebruiken. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om deze website te verbeteren. De cookie verzamelt de informatie anoniem, welke o.a. bestaat uit het aantal bezoekers, waar de bezoekers vandaan kwamen en welke pagina's zijn bezocht op dit domein. Meer informatie omtrent de cookies van google vindt u op: www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.